Over ons

Over ons

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan inwoners van Amsterdam zonder zorg- of tandartsenverzekering. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, en doen wij jaarlijks ongeveer 7000 consulten. Patiënten die in onze doelgroep vallen zijn: onverzekerden, onverzekerbaren (uitgeprocedeerde asielzoekers/ ongedocumenteerden) en daklozen. Daarnaast zijn toeristen welkom voor een eenmalig consult.

Valt iemand buiten onze doelgroep dan verwijst de receptionist naar elders, bijvoorbeeld naar een reguliere huisartsenpraktijk. Blijkt pas ten tijde van het medisch consult dat patiënt buiten onze doelgroep valt, dan leveren wij eenmalig nodige zorg en informeren patiënt over de toegankelijkheid van zorg in de reguliere gezondheidszorg.

Er wordt uitdrukkelijk geen chronische verslavingszorg geleverd op de Kruispost. Daarvoor verwijzen onze hulpverleners patiënten naar verwante organisaties (GGD of Jellinek).

Bij Kruispost streven we naar zorg op het niveau van een reguliere huisartsenpraktijk. Derhalve, verwachten we van onze artsen een maximale inspanning om, in de gegeven omstandigheden, een zo hoog mogelijke zorgkwaliteit te leveren. Daarom zijn onze artsen en hulpverleners op de hoogte van de actuele landelijke medische standaarden en protocollen. De artsen kunnen waar nodig aanvullend onderzoek aanvragen, denk hierbij aan bloed, urine of radiologisch onderzoek. Patiënten worden conform de landelijke Nederlandse richtlijnen voor huisartsen behandeld, en worden in goed overleg en bij strikte medische indicatie verwezen naar de tweedelijnsgezondheidszorg, indien zij daar beter op hun plek zijn.

De meest voorkomende klachten op de Kruispost zijn huid-, hart-, vaat- en spijsverteringsproblemen. Mocht de hulpvraag van de patiënt meer psychosociale ondersteuning vereisen, dan kan de arts een verwijzing doen naar de maatschappelijker werker of psycholoog binnen Kruispost. Na afloop van elk consult vragen wij de patiënt, indien mogelijk een bescheiden donatie te leveren van € 5,- .

Kruispost is alle weekdagen (Maandag t/m Vrijdag) ’s ochtends (10:00-12:30)  en ’s avonds (19:00-21:30) geopend. Minimaal twee artsen en een receptionist ontvangen de patiënten, die zonder afspraak langs komen voor een consult. Omdat wij op de Kruispost patiënten zien van allerlei nationaliteiten, is er vaak een taalbarrière tussen hulpverlener en patiënt, derhalve verzoeken wij patiënten die geen Engels of Nederlands spreken, een tolk mee te nemen naar het spreekuur.

Delen? Graag!

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan inwoners van Amsterdam zonder zorgverzekering.

Kruispost
T 020 - 624 90 31
E info@kruispost.nl

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl