Wie zijn wij

Wie zijn wij

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan inwoners van Amsterdam zonder zorgverzekering. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, op jaarbasis doen wij ongeveer 7000 consulten. Patiënten die in onze doelgroep vallen zijn: onverzekerden, onverzekerbare (uitgeprocedeerde asielzoekers/ ongedocumenteerden) en daklozen. Daarnaast zijn toeristen welkom voor een eenmalig consult.

Valt iemand buiten onze doelgroep dan verwijst de receptionist naar elders, bijvoorbeeld naar een reguliere huisartsenpraktijk. Blijkt pas ten tijde van het medisch consult dat patiënt buiten onze doelgroep valt, dan leveren wij eenmalig nodige zorg en informeren patiënt over de toegankelijkheid van zorg in de reguliere gezondheidszorg.

Er wordt uitdrukkelijk geen chronische verslavingszorg geleverd op de Kruispost. Daarvoor verwijzen onze hulpverleners patiënten naar verwante organisaties (GGD of Jellinek).

Bij Kruispost streven we naar zorg op het niveau van een reguliere huisartsenpraktijk. Derhalve, verwachten we van onze artsen een maximale inspanning om, in de gegeven omstandigheden, een zo hoog mogelijke zorgkwaliteit te leveren. Daarom zijn onze artsen en hulpverleners op de hoogte van de actuele landelijke medische standaarden en protocollen. De artsen kunnen waar nodig aanvullend onderzoek aanvragen, denk hierbij aan bloed, urine of radiologisch onderzoek. Patiënten worden conform de landelijke Nederlandse richtlijnen voor huisartsen behandeld, en worden in goed overleg en bij strikte medische indicatie verwezen naar de tweedelijnsgezondheidszorg, indien zij daar beter op hun plek zijn.

De meest voorkomende klachten op de Kruispost zijn huid-, hart-, vaat- en spijsverteringsproblemen. Mocht de hulpvraag van de patiënt meer psychosociale ondersteuning vereisen, dan kan de arts een verwijzing doen naar de maatschappelijker werker of psycholoog binnen Kruispost. Na afloop van elk consult vragen wij de patiënt, indien mogelijk een bescheiden donatie te leveren van € 5,- .

Kruispost is alle weekdagen (Maandag t/m Vrijdag) ’s ochtends (10:00-12:00)  en ’s avonds (19:00-21:00) geopend. Minimaal twee artsen en een receptionist ontvangen de patiënten, die zonder afspraak langs komen voor een consult. Omdat wij op de Kruispost patiënten zien van allerlei nationaliteiten, is er vaak een taalbarrière tussen hulpverlener en patiënt, derhalve verzoeken wij patiënten die geen Engels of Nederlands spreken, een tolk mee te nemen naar het spreekuur.

Wat doet POH-GGZ op Kruispost?

De POH-GGZ werkt nauw samen met de artsen op Kruispost om de psycho-sociale problemen van de hulpvragers in kaart te brengen. De lijnen zijn kort en kunnen daarom snel handelen, overleggen en verwijzen naar de juist specialisten.

Via steungesprekken worden cliënten begeleid, gestimuleerd en gemotiveerd om structuur in hun leven te brengen door bijvoorbeeld te activeren voor dagbesteding. We bemiddelen, geven advies en ondersteuning op psychosociaal en persoonlijk en zakelijk vlak.

Wie is onze doelgroep?

Kruispost heeft eigenlijk meerdere doelgroepen. De grootste doelgroep zijn de ongedocumenteerden ((uitgeprocedeerde) asielzoekers). Daarna volgen mensen uit de EU landen en onverzekerden. De meeste zijn dak- en thuisloos en die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden.

De voorzieningen voor deze doelgroepen zijn misschien beperkt, maar een luisterend oor bieden kan altijd en is net zo belangrijk!

Hoe kan ik een afspraak maken bij POH-GGZ?

De eerste afspraak is bij de arts. De arts zal na een medisch consult eventueel doorverwijzen na. Hiervoor kan je langskomen van maandag tot en met donderdag, tussen 10:00-12:00 uur en tussen 19:00-21:00 uur en op vrijdag tussen 10:00-12:00 uur en tussen 16:00-18:00 uur

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten aan deze consulten verbonden.

Vragen?

Neem dan contact op via telefoon 020- 6248078 of via mail info@kruispost.nl

Delen? Graag!

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan inwoners van Amsterdam zonder zorgverzekering.

Kruispost
T 020 - 624 90 31
E info@kruispost.nl

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl